Geld & carrière

Wat is het verschil tussen de NEN 3140 cursussen?

De NEN 3140 norm is een belangrijke norm in Nederland die gaat over de veiligheid van elektrische installaties. Deze norm is van toepassing op werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties en heeft als doel om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van deze norm zijn de NEN 3140 cursussen die worden aangeboden. Er bestaan twee verschillende cursussen: de NEN 3140 VP cursus en de NEN 3140 VOP cursus. In artikel wordt uitgelegd wat het verschil tussen en waarom deze cursussen belangrijk zijn.

NEN 3140 vp

De NEN 3140 VP cursus is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van elektrische installaties en de medewerkers die daarmee werken. De afkorting VP staat dan ook voor Vakbekwaam Persoon. Tijdens de cursus leert de deelnemer hoe hij of zij de veiligheid van de medewerkers kan waarborgen, bijvoorbeeld door het opstellen van veiligheidsprocedures en het uitvoeren van inspecties. Ook leert de deelnemer hoe hij of zij moet handelen bij onveilige situaties en hoe hij of zij de medewerkers hierover moet informeren.

NEN 3140 VOP

De NEN 3140 VOP cursus is bedoeld voor personen die onder verantwoordelijkheid van de VP werken aan elektrische installaties. De afkorting VOP staat dan ook voor Voldoende Onderricht Persoon. Tijdens de cursus leert de deelnemer hoe hij of zij veilig kan werken aan elektrische installaties en hoe hij of zij de veiligheidsprocedures moet opvolgen. Ook leert de deelnemer hoe hij of zij onveilige situaties kan herkennen en hoe hij of zij moet handelen in geval van calamiteiten.

Het verschil tussen de NEN 3140 VP cursus en de NEN 3140 VOP cursus is dus dat de VP cursus gericht is op het waarborgen van de veiligheid en het nemen van verantwoordelijkheid, terwijl de VOP cursus gericht is op het veilig uitvoeren van werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de VP. Beide cursussen zijn van groot belang voor de veiligheid van medewerkers die werken met elektrische installaties.

Het is belangrijk om te vermelden dat het volgen van een NEN 3140 cursus niet verplicht is, maar wel sterk wordt aangeraden. Werkgevers hebben namelijk de verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving en het volgen van een NEN 3140 cursus kan hieraan bijdragen. Daarnaast kan het volgen van een NEN 3140 cursus een belangrijk onderdeel zijn van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers die werken met elektrische installaties. De cursussen worden door opleiders door het jaar heen meerdere keren georganiseerd.

Back to top button