Tot nu toe 16.000 meldingen van bijwerkingen Pfizer-vaccin in Europa

Tot nu toe 16.000 meldingen van bijwerkingen Pfizer-vaccin in Europa

Exit mobile version